oaioai:DiVA.org:bth-3177

Characters & The Protagonist

Abstract

Protagonist är ett starkt ord inom filmbranschen. Det är oftast denna karaktär som ställs i rampljuset när en film ska lanseras. Vi har i detta kandidatarbete fokuserat på protagonisten och dennes utveckling beroende på vad som händer honom/henne i filmen. Protagonisternas resor kan vara väldigt lika trots att genren och berättelsen är olika. Därför har vi även lagt tyngd på monomytens hjälteresa där Star Wars är ett tydligt exempel. Samtidigt finns det protagonister och deras vägar i utvecklingen av filmen som skiljer sig enormt som till exempel ”2001: A Space Odyssey” (1968) och ”The Shining” (1980). I vårt kandidatarbete lägger vi även tyngd på karaktärer och hur man bygger upp dem. I samband med vår studie har vi även producerat en egen kortfilm där vi vill visa en tydlig utveckling av vår protagonist och våra karaktärer. Till hjälp av detta har vi bland annat använt en karaktärsmall, av Martha Alderson, som noga tar upp en karaktärs detaljer så som rädslor, kärlek, hat och hemligheter. Vad vi kan konstatera är att karaktärerna håller berättelsen samman och driver handlingen framåt. Handlingen behöver dock inte följa monomyten. Vi konstaterar även att det största målet som påverkar handlingen definierar vem som är filmens protagonist

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:bth-3177Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.