Article thumbnail

Akutvårdspersonals bearbetning av traumatiska händelser

By Rasmus Nilsson and Jakob Svedberg

Abstract

Akutvårdspersonal utsätts allt mera för svårare katastrofer och olyckor. Vilket leder till en ökad press på personalen. Syftet med denna studie var att belysa hur akutvårdspersonalen bearbetar traumatiska händelser för att inte utveckla post-traumatiskt stress syndrom. Metoden var en litteraturstudie. Artiklarna analyserades med Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.18 artiklar analyserades. Resultatet visade att personalen använder sig av fem olika typer av copingstrategier för att hantera de traumatiska händelserna. Slutsatsen i detta arbete var att samtal om händelsen var den viktigaste strategin för att hantera den traumatiska situationen samt att fortsatta studier i detta ämne krävs för att få ökad förståelse i ämnet

Topics: Coping, Traumatisk, PTSD, Akutvårdspersonal
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa
Year: 2010
OAI identifier: oai:DiVA.org:bth-2785
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles