oaioai:elibrary.kubg.edu.ua:33738

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Abstract

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апарат економіки праці, висвітлено методологічні засади дослідження сучасних суспільних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин. Посібник розкриває основні проблеми трансформації концепції зайнятості, становлення та розвитку соціального партнерства, сучасні підходи до управління людськими ресурсами тощо. Підручник підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки». Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, а також керівників підприємств (організацій), спеціалістів у сфері праці та зайнятості

Similar works

Full text

thumbnail-image

Borys Grinchenko Kyiv University Institutional repository

Provided a free PDF
oaioai:elibrary.kubg.edu.ua:33738Last time updated on 12/19/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.