Article thumbnail

MENINGSFULLT SPELANDE I DIALOGSYSTEM : En jämförande studie

By Adam Karlsson

Abstract

Syftet med denna studie har varit att söka finna ett samband mellan dialogsystem designade enligt designmönstret Gameplay Integrated Conversations och meningsfullt spelande. Två prototyper har skapats där den ena haft stöd för tidigare nämnda designmönster och den andra inte. Dessa testades på två grupper om fem personer som återgav sina upplevelser genom ett frågeformulär. Resultaten visade att gruppen som spelade prototypen med Gameplay Integrated Conversations inte upplevde de unika egenskaper som det medförde. Dessutom visade undersökningen att gruppen utan stöd för designmönstret upplevde mer meningsfullt spelande. För att kunna klargöra sambandet mer tydligt behövs dels en studie med fler respondenter genomföras och dels en studie där fler gränssnitt för dialogsystemen jämförs

Topics: Gameplay Integrated Conversations, meningsfullt spelande, dialogmenyer, förgrenade dialoger, Computer Sciences, Datavetenskap (datalogi)
Publisher: Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:his-8151
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles