Article thumbnail

Website localisation needs : A qualitative study regarding localisation for PlanEatSmile before launch in the United Kingdom

By Charlotte Isaksson Eriksson

Abstract

Lokalisering och därmed anpassning till specifik marknad kan förbättra en webbplats användbarhet. Denna studies huvudsakliga syfte har varit att undersöka vad i innehållet som kan behöva lokaliseras i den svenska webbplatsen PlanEatSmile ([www]) inför lansering i Storbritannien. PlanEatSmile är kortfattat en webbplats vars syfte är att stödja bra matvanor och bra matval och riktar sig till barnfamiljer. Med fallstudiestrategi som grund har dels en litteraturstudie utförts där främst jämförelser av kostrekommendationer och vanor mellan Sverige och Storbritannien undersökts. Även intervjuer med brittiska informanter har genomförts för att undersöka vad de har för vanor runt mat. Resultat och slutsatser som studien drar är att lokaliseringsbehov att prioritera är att ändra den fakta som webbplatsen har samt utöka webbplatsens planeringsdel med stöd för skollunch. Att ändra fakta på webbplatsen grundar sig i att använda information och modeller som de brittiska användarna kan vara vana vid. Att tillföra stöd för planering av skollunch är relevant eftersom den mat som skolbarn tar med hemifrån är mindre hälsosam än den mat som serveras i skolan

Topics: Human Computer Interaction, Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:liu-93939
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles