Article thumbnail

Specialpedagogiskt stöd för barn med koncentrationssvårigheter : En kvalitativ studie om vilken roll fyra verksamma specialpedagoger har i förskolan för barn med koncentrationssvårigheter

By Lina Persson and Linn Håkansson

Abstract

Syftet med följande arbete är att kartlägga specialpedagogers roll i förskolan för barn med koncentrationssvårigheter. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring barn med koncentrationssvårigheter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och frågeformulär ville vi kartlägga vilken roll specialpedagoger har i förskolan för barn med koncentrationssvårigheter samt få reda på vilka generella åtgärder som vidtas för dessa barn. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att specialpedagogerna uppfattar att deras roll i förskolan är av stor betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Detta eftersom de deltagande i studien anser att deras främsta arbetsuppgift är att handleda och förmedla till övriga pedagoger för att på så vis kunna gynna utvecklingen hos barn med koncentrationssvårigheter.

Topics: Koncentrationssvårigheter, specialpedagogik, specialpedagogiska insatser
Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning
Year: 2012
OAI identifier: oai:DiVA.org:hkr-9601
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles