Article thumbnail

Development and evaluation of an system for stepheightanalysis

By Anton Stenlund

Abstract

Utveckling och utvärdering av ett system för mätning av steghöjd under gång hos patienter med Normaltryckshydrocefalus   Ett verktyg för analys av steghöjden hos patienter med den neurologiska sjukdomen Normaltryckshydrocefalus, där ett tydligt symptom är en försämrad gång med släpande steg, har utvecklats. Syftet är kunna utföra mätningar före och efter en operation för att på så vis avgöra om operationen lyckats. Det som eftersträvas med verktyget är objektiva och kvantiserade mätningar. Mätningarna kan på det här sättet jämföras mellan olika patienter och sparas som underlag för framtida undersökningar.   Verktyget som utvecklats består av en mätenhet som fäst vid patienten, utan att påverka gången, samt en mjukvara vilken visar upp resultatet samt sparar detta på en närliggande dator. Mätenheten skickar mätvärdena trådlöst med Bluetooth till datorn.Development and evaluation of a system for step height measurements of Normal-Pressure- Hydrocephalus patients.   A tool for step height analysis of patients with the neurologic disease NPH – Normal Pressure Hydrocephalus, where one common symptom is a decreased step height, has been developed. The purpose is to enable measurements before and after a patient with NPH has been treated for his/her condition to establish whether the operation was a success or not. What is being pursuit is a tool that produces objective and quantified readings that can be used to compare different patients and store basic data for future analysis.   The tool consists of a measure unit that straps to the patient’s leg, without disturbing his/her walk, along with software that draws a graph from the sent data and saves it to a file on a computer. The unit communicates wireless with the PC using Bluetooth.

Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Year: 2012
OAI identifier: oai:DiVA.org:umu-58134
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles