oaioai:DiVA.org:kau-12731

Dog den svenska modellen i Vaxholm? Laval-målet och den svenska arbetsmarknaden

Abstract

Artikeln behandlar EG-domstolens utslag i det välkända ”Vaxholmsfallet”, där det lettiska byggföretaget Laval un Partneri sattes i blockad av Byggnadsarbetareförbundet. Vi diskuterar konsekvenser av domen och den debatt som följde. Fackföreningsrörelsen har tveklöst ställts inför nya problem som kommer att kräva nya strategier. En möjlig ljuspunkt för fackföreningarna är att social dumpning kan bryta mot konventionen om mänskliga rättigheter, inte minst efter Lissabon-fördragets godkännande

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:kau-12731Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.