oaioai:DiVA.org:liu-20453

”It's free and everyone can join!” : A qualitative analysis of young peoples presentation of self on the social network Facebook

Abstract

Sociala nätverk har länge varit ett viktigt forum för Internetanvändare över hela världen, och det nätverk som växer fortast heter Facebook och hade i mars 2009 över 200 miljoner aktiva användare. På Facebook publiceras dagligen mängder av information i form av bilder, filmer och konversationer som visar upp för omvärlden vilka vi är och vilka relationer vi har till andra människor. Jag har i min uppsats talat med sex unga vuxna, tre killar och tre tjejer om hur de upplever och brukar Facebook. Uppsatsen behandlar hur identitet skapas och upprätthålls samt lyfter fram de problem som kan uppstå när bilder och information publiceras offentligt. Jag tittar även på om det framkommer några skillnader i hur de medverkande ser på Facebook och dess funktioner beroende av kön. Genomgående anser intervjupersonerna att det är viktigt att framstå som en person som är utåtriktad och har ett stort socialt liv, något som de tycker att man kan visa upp på Facebook till en viss grad. Det framkommer att bildfunktionen där man kan tagga sig själv och sina vänner är det verktyg som är viktigast för användarna och det är också här som det visar sig att de medverkande kan välja att ”redigera” sin sida genom att ta bort oönskade bilder som publicerats. Killarna och tjejernas åsikter och tankar skiljer sig inte speciellt mycket generellt sett, men det finns ämnen såsom ”vad är en snygg bild” där det framkommer en betydande skillnad i resonemanget som kan härledas till genustillhörighet.KSM/Magisteråret 2008/200

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:liu-20453Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.