Article thumbnail

APD- och logistikplaner i samband med väderskyddat byggande

By Jörgen Markström and Jonas Hesselroth

Abstract

Avsikten med projektet har varit att hitta skillnader i APD- och logistikplaner i samband med väderskyddat byggande gentemot traditionellt byggande där väderskydd inte används. Spelar APD-planen en viktig roll när det gäller väderskydd? Kan man effektivisera byggandet med en smart APD- och logistikplan? Med hjälp av litteratur och fallstudier är detta frågor som vi ska försöka besvara. Använd litteratur består av forskarrapporter och tidigare examensarbeten. Projektet består av fallstudier där tre platschefer intervjuats. Efter intervjuerna sammanställdes platschefernas svar där likheter och skillnader tas upp. Resultatet från undersökta projekt visar att det är beroende på väderskyddets utseende om det är någon skillnad på utformning av logistikplaner. APD-planerna på de tre fallstudierna skiljer sig inte mot traditionellt byggande, det är samma tankegång. Samtliga platschefer säger att det ofta är problem med logistiken till byggarbetsplatsen. Vi tror inte enbart det beror på de leverantörer som levererar material utan att det är hela kedjan från råmaterial till färdig produkt. Det blir en dominoeffekt där den sista aktören i kedjan är den som blir mest drabbad. Om logistikkedjan från råmaterial till färdig produkt kan optimeras borde förseningar av leveranser till byggarbetsplasten kunna minskas. Vilket leder fram till att det finns pengar att spara för byggföretagen

Topics: APDplaner, logiskplaner, väderskydd, Building engineering, Byggnadsteknik
Publisher: Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)
Year: 2010
OAI identifier: oai:DiVA.org:hh-4945
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles