Radio Frequency Identification, RFID : technique and usage

Abstract

Radiofrekvensidentifiering, RFID är en teknik för automatisk identifiering av objekt. RFID möjliggör identifiering och trådlös fjärravläsning av objekt. Teknikens egenskaper möjliggör en uppsjö av användningsområde exempelvis inom säkerhetsområdet och behörighetskontroller, spårning och märkning av varor, i tillverkningsprocesser och andra områden. Det finns stora företag som har uppmärksammat den nya teknikens potential och gör därför stora satsningar. Rapportens uppdragsgivare, R2M,har sedan en tid varit intresserad av tekniken. Syften med denna rapport har varit att undersöka hur långt gången utvecklingen av standarder för RFID-tekniken är, undersöka om det finns fördelar och nackdelar med RFID-tekniken för livsmedelsbutiker samt att utreda vilka krav som kommer att ställas på befintliga IT-system som kommer att interagera med den nya tekniken. RFID-teknikens egenskaper möjliggör att i framtiden kommer det att vara möjligt att följa ett objekt under hela dess livscykel, det vill säga från tillverkningen till försäljningen. Användningen av RFID-tekniken i en butiksmiljö innebär ett flertal fördelar. De viktigaste finns inom inleverans och lagerhantering, då snabbare kontroll vid godsmottagning kan göras, ökad effektivitet vid inventeringsarbetet samt bättre kvalitet på produktfakta. Detta leder bland annat till reducering av personal- och inventeringskostnader. Den slutgiltiga utmaningen vid införande av tekniken är obemannade kassor och därmed enklare betalningssätt, minskade köar vid kassa, ökad försäljning samt bättre kundservice. Den största hinder för användning av RFID-tekniken idag är kostnader för RFID-komponenter och bristen på gemensamma standarder

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

redirect
Last time updated on 25/05/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.