Article thumbnail

Román Thomasa Manna „Doktor Faustus“ a hudobná estetika Theodora W. Adorna

By Vladimír Fulka

Abstract

Mannov román Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von seinem Freunde (Doktor Faustus. Život nemeckého skladateľa Adriana Leverkühna rozprávaný jeho priateľom, 1947) je jeden z najznámejších literárnych diel 20. storočia. Základom jeho vzniku bolo stretnutie T. Manna s filozofom a muzikológom T. W. Adornom v americkom exile počas 2. svetovej vojny. Mannov román je poetizáciou a narativizáciou, či literarizáciou a fikcionalizáciou Adornovej hudobnej teórie a estetiky ako ich nachádzame v rôznych Adornových prácach, najmä v knihe Philosophie der neuen Musik (1949).Thomas Mann's novel Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von seinem Freunde (1947) is one of the most known literary works of the 20th century. The creation of this novel was closely tied with an encounter of Thomas Mann with a philosopher and musicologist Theodor W. Adorno in their american exile during the World War II. Thomas Mann's novel represents literary fiction of Adorno's theory of music and musical aesthetics, as found in the study Philosophie der neuen Musik (1949)

Topics: ddc:100, ddc:300
Year: 2014
OAI identifier: oai:publikationen.ub.uni-frankfurt.de:56983
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://nbn-resolving.de/urn/re... (external link)
  • http://publikationen.ub.uni-fr... (external link)
  • http://publikationen.ub.uni-fr... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles