Article thumbnail
Location of Repository

Оптимизам или нереални очекувања и надежи за решавање на глобалните проблеми со кои се соочуваат Европа и светот

By Blagica Jovanova

Abstract

Новата стратегия на Европейския съюз, която трябва да замени Лисабонската в значителна степен е фокусирана върху проблемите, предизвикани през последните години от човешката дейност върху околната среда. Тя идентифицира конкретно формулирани цели и приоритети на европейското развитие и икономика, които да допринесат за намаляването на негативните влияния, които са и фактори за възникналите глобални проблеми пред света. От своя страна това обаче далеч не е първия опит да се обединят усилията на различни страни върху намаляването на тези проблеми. Ще съумее ли Европейския съюз да реализира избраните в стратегията насоки и ще доведе ли това до конкретни резултати е водещия въпрос. От своя страна именно реализма на тези цели или тяхното идентифицирана за поредния опит да се изведат едни нереалистични очаквания и надежди за решаването на глобалните проблеми, пред които са изправени Европа и света са опасения, които се проявяват предвид всички досегашни практики в тази насока

Topics: Economics and business
Publisher: Универзитет „Д.А Ценов” – Свиштов
Year: 2010
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:2609

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.