Article thumbnail
Location of Repository

Ликвидација на отворени инвестициски фондови

By Kristina Miseva

Abstract

Ликвидацијата на отворените инвестициски фондови се одвива во постапка, која е различна во зависност од причините поради кои настанува ликвидирањето на отворените фондови. Оттука, и иницијативата на авторот за изработка на еден ваков краток труд каде акцент ќе се стави исклучиво на ликвидирањето на отворените инвестициски фондови и друштвата за управување на отворените инвестициски фондови. За цел полесно согледување на причините за ликвидирање на отворените фондови, во апстрактна смисла издвоено се прикажани причините за ликвидирање на фондовите и причините за ликвидирање на друштвата за управување со отворени инвестициски фондови. Терминацијата, односно ликвидацијата на друштвата претставува сложена постапка која настанува со или спротивно на „волјата на друштвото“. Затоа и ликвидацијата на отворените инвестициски фондови иницира отворање дилеми поврзани со оваа проблематика оставајќи простор за понатамошна анализа

Topics: Economics and business, Law, Political Science
Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Year: 2010
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1842
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://eprints.ugd.edu.mk/1842... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.