Article thumbnail
Location of Repository

Инструменти на пазарот на кредити

By Olivera Gorgieva-Trajkovska and Blagica Jovanova

Abstract

Пазарот на кредити претставува еден сегмент од финансискиот пазар на економијата, на кој се тргува со голем број инструменти. Како и класичниот пазар на стоки и услуги и овој пазар е место на коешто секојдневно се јавуваат нови финансиски производи и услуги, кои континуирано ги следат современите трендови на развојот и потребите на клиентите. Финансиските институции на кредитниот пазар нудат голем број различни инструменти, кои мора да се анализираат внимателно, со цел да се пронајдат најповолните инвестициони алтернативи коишто даваат највисок принос, со најниски трошоци. Овде ги обработуваме кредитите, како основен инструмент на понуда и побарувачка на пазарот на кредити и обврзниците, кои по многу карактеристики се слични со нив. Клучни зборови: пари, цена, обврзници, принос

Topics: Economics and business
Publisher: Универзитет Гоце Делчев-Штип
Year: 2011
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1772
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://eprints.ugd.edu.mk/1772... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.