Article thumbnail
Location of Repository

Eкономската теорија и новата-Кејнзијанска школа

By Dushko Josheski

Abstract

Во трудов се опишува школата на новите–кејнзијанци(Акерлоф и Стиглиц 2 се во групата „цврсти” Нео-Кејнзијанци, кои не ја прифаќаат новата нео-класична синтеза т.е. DSGE моделите),кои како основен извор на нестабилноста во економиите ги набљудуваат шоковите на страната на побарувачката и понудата, за кои краткиот рок е значаен, цените и наемнините се ригидни, очекувањата на економските агенти се рационални но, исто така, и историските податоци ги земаат како значајни, и кои воведоа микроекономски основи во своите макроекономски модели

Topics: Economics and business
Publisher: Macedonian science society - Bitola R.Macedonia
Year: 2011
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:1600

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.