Article thumbnail
Location of Repository

Влијание на глобализацијата врз процесот на сметководствена хармонизација

By Olivera Gorgieva-Trajkovska and Blagica Jovanova

Abstract

Глобализацијата претставува историски процес, дизајниран од потребата за зголемување на ефикасноста во алокација на ресурсите и развој на глобален светски пазар. Глобализацијата постанува нова димензија на светот Главна цел на ова истражување е анализа на консеквенциите кои глобализацијата, преку нејзиниот развој и манифестации, ги предизвикува на полето на сметководствот

Topics: Economics and business
Year: 2012
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:73
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://eprints.ugd.edu.mk/73/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.