Article thumbnail

En evaluering av offentlig, skriftlig informasjonsmateriell om kosthold og ernæring for sped- og småbarnsforeldre i syv europeiske land

By Cathrine Øverås Frisvold

Abstract

Bakgrunn: Et sunt og variert kosthold fra starten av livet er viktig for å forebygge sykdom og utvikling av overvekt hos barn og unge. Hensikten med masteroppgaven var å evaluere brukervennligheten til offentlig, skriftlig informasjonsmateriell om kosthold og ernæring som gis til sped- og småbarnsforeldre i syv europeiske land. Materiell og metode: Materialenes format og innhold ble kartlagt, og deretter ble brukervennligheten evaluert med Suitability Assessment of Materials (SAM). Hvert materiale fikk en totalscore som prosent av maksimal mulig poengscore. Videre gav prosentscoren grunnlag for rangering av materialene som enten «not suitable» (0-39 %), «adequate» (40-69 %), eller «superior» (70-100 %). Materialenes grad av kulturtilpasning ble spesielt vektlagt i evalueringen. Resultater: Det var store variasjoner i materialenes format og innhold. Etter SAM-evalueringen fikk materialene en gjennomsnittlig totalscore på 67 prosentpoeng. Fire av syv materialer fikk en totalscore på over 69 prosentpoeng og ble dermed rangert som «superior». De tre resterende materialene ble rangert som «adequate». Tyskland fikk høyeste totalscore med 78 prosentpoeng og Sveits fikk laveste totalscore med 47 prosentpoeng. Materialene scoret gjennomsnittlig høyest i SAM-kategorien layout and typography (80 % av totalscore) og gjennomsnittlig lavest i SAM-kategorien cultural appropriateness (51 % av totalscore). Konklusjon: Den gjennomsnittlige totalscoren for alle informasjonsmaterialene var relativt høy (67 %). Resultatene indikerer likevel at det trolig er et forbedringspotensiale for skriftlig informasjonsmateriell. Dette gjelder spesielt for aspektene kulturtilpasning og bildebruk. Videre kan de se ut til at det er behov for nyere evalueringsverktøy for skriftlig helseinformasjon.Master i samfunnsernærin

Topics: VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811, Kostholdsinformasjon, Helseinformasjon, Småbarnsforeldre, Spedbarnsforeldre
Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
Year: 2012
OAI identifier: oai:oda.hio.no:10642/1194

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.