Article thumbnail

NCR rettet mot stereotypi – er det mulig å skille mellom matchede og ikke matchede forsterkere? [artikkel 2]

By Rune Tverberg

Abstract

Artikkel 1: Validiteten til konklusjoner om skjemaindusert stereotypi hos mennesker med psykisk utvilkingshemming og autisme i forskningslitteraturen ble eksaminert. Fire publiserte studier om emnet ble identifisert. Datamaterialet i tre av studiene holder ikke som bevis for at målresponsene var skjemaindusert. En av studiene viste tegn på atferd som fremkom som et resultat av intermitterende forsterkning. Validiteten til konklusjoner om skjemaindusert stereotypi hos mennesker svekkes av forskjeller med hensyn til hvordan atferdskategorien defineres, avgrenses og måles og av problemer med generaliteten til konklusjoner fra dyreforsøk på skjemaindusert atferdArtikkel 2: Under gjennomføring av NCR-prosedyrer som rettes inn mot atferd som antas å være automatisk forsterket, skilles det mellom forsterkere som samsvarer funksjonelt med stimuliene som opprettholder målatferden og forsterkere som er funksjonelt forskjellige. Disse omtales henholdsvis matchede forsterkere og umatchede forsterkere. Fruktbarheten av å skille mellom prosedyrene drøftes. Det konkluderes med at det kan skilles mellom NCR med matchede og umatchede forsterkere såfremt deres metningseffekter av presentasjoner og deprivasjonseffekter av tilbakeholdelse kan identifiseres på målatferd. De strukturelle likhetene med stimuliene som antas å opprettholde stereotypienMaster i læring i komplekse systeme

Topics: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260, Stereotypi, Komplekse systemer, Skjemaindusert atferd, Deprivasjon, NCR
Publisher: Høgskolen i Akershus
Year: 2011
OAI identifier: oai:oda.hio.no:10642/926

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.