research
oaioai:lirias.kuleuven.be:123456789/510287

Universitatea şi problema proprietăţii intelectuale

Abstract

La Editura Universităţii din Bucureşti a apărut volumul de studii Etica cercetării şi proprietatea intelectuală, coordonat de prof. dr. Constantin Stoenescu. Volumul îşi propune să aducă în discuţie un domeniu de probleme de actualitate aflat în discuţie publică. Studiile abordează aspecte cu încărcătură teoretică diferită, dar toate converg tematic spre aceeaşi problemă generală a relaţiei dintre etica cercetării şi competiţia pentru recunoaşterea meritelor prin asigurarea şi reglementarea dreptului la proprietate intelectuală.În studiul Laviniei Marin, Universitatea şi problema proprietăţii intelectuale, este discutată problema actuală a tipului de universitate pe care îl presupune noua economie a cunoaşterii. Pornind de la interesul pentru cuantificarea performanţelor universităţilor şi stabilirea de ierarhii, autoarea ajunge la unele teme epistemologice privind reportul dintre cunoaşterea teoretică şi cunoaşterea practică şi cel dintre cunoaşterea explicită şi cunoaşterea tacită într-o societate în care însăşi cunoaşterea devine un capital, iar inovarea este modul în care se realizează performanţă.status: publishe

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:lirias.kuleuven.be:123456789/510287Last time updated on 5/16/2016View original full text link

This paper was published in Lirias.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.