research
oaioai:lirias.kuleuven.be:123456789/505316

Power in de sport: een stap terug in de theorie, een stap vooruit in de praktijk

Abstract

Het ontwikkelen van een hoge maximale power is belangrijk in tal van explosieve sporten. Het verhogen van de maximale power capaciteiten van een atleet is dan ook een alledaags vraagstuk bij trainers en coaches uit verschillende sportdisciplines. Recent is er vanuit de wetenschap een nieuwe theoretische methode naar voren gebracht die relatief eenvoudig kan ingezet worden in de praktijk. We gaan een stap terug in de theorie en kijken niet alleen naar de maximale power, maar naar individuele kracht-snelheid profielen. Naast deze experimenteel bepaalde profielen kan er per atleet een theoretisch optimaal profiel berekend worden. Het verschil tussen deze twee profielen geeft aan hoeveel de atleet onder zijn/haar maximaal mogelijke capaciteiten werkt en geeft informatie over het type training waarop de focus gelegd moet worden om deze onbalans weg te werken en zo de prestatie te verbeteren.nrpages: 16status: publishe

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:lirias.kuleuven.be:123456789/505316Last time updated on 5/16/2016View original full text link

This paper was published in Lirias.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.