Meetkundige transformaties

Abstract

De rol van transformaties in het meetkundeonderwijs is volop aan het veranderen. Tot nu toe worden ze vooral gebruikt om te komen tot de begrippen 'congruent' en 'gelijkvormig'. In plaats van schakels in een lange deductieve rode draad, kunnen ze ook studieobject op zich worden. Ze kunnen figuren op verschillende manieren vervormen. Door de opkomst van dynamische meetkunde op computer (Cabri) ontstaan nieuwe mogelijkheden om actief met meetkundige transformaties te experimenteren.status: publishe

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:lirias.kuleuven.be:123456789/496904Last time updated on 5/16/2016

This paper was published in Lirias.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.