research

Media, Consumption and Identity

Abstract

Slides in het Engels en mondelinge presentatie in het NederlandsNa een korte schets van het belang van onderzoek naar mediabeeldvorming en representatie van etnisch-culturele minderheden werd ingezoomd op het belang van etniciteit en religie in (media)consumptie. Omdat identiteiten langs religieuze en etnische scheidslijnen gevormd worden is er ook aandacht nodig voor deze deelidentiteiten in de keuzes en lifestyles van diverse consumenten. De juiste communicatiestrategie zal afgestemd moeten worden op de beoogde doelgroep en de dienst/het product dat wordt gepromoot. Gepleit wordt voor meer kennis van en inzicht in de overeenkomsten tussen etnisch-cultureel diverse groepen op basis van interactie en participatief onderzoek.status: publishe

Similar works

Full text

LiriasProvided a free PDF (195.62 KB)

123456789/494883oai:lirias.kuleuven.be:123456789/494883
Last time updated on May 16, 2016View original full text link

This paper was published in Lirias.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.