10.21791/IJEMS.2017.4.14.

Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015)

Abstract

The quality management system requirements were changed in 2015. Organisations are granted a threeyear transition period after the revision has been published to migrate their quality management system to the new edition of the standard. The aim of this research is to analyze the differences between ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 requirements, and to identify that part of system elements which are not neccesary to change.A minőségirányítási rendszer szabvány követelményei 2015-ben megváltoztak. A szabványt alkalmazó szervezeteknek három év áll rendelkezésére, hogy megfeleljenek az új követelményeknek. Jelen kutatás célja egyrészt, hogy feltárja a régi és az új követelmények közötti különbségeket, másrészt, hogy azonosítsa azokat a rendszerelemeket, amelyeket nem szükséges megszüntetni egy működő minőségirányítási rendszer esetében azért, hogy megfeleljen az új 2015-ös követelményeknek

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

Full text is not available
oai:dea.lib.unideb.hu:2437/295068Last time updated on 11/19/2020

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more