10.19055/ams.2020.11/30/8

A szociális ellátórendszer sajátosságai Kárpátalján

Abstract

The study deals with the social protection system in Transcarpathia; presents the structure of Ukrainian social protection and describes its components; the current economic, social and social situation characterized in the light of past and present aspects; outlines the peculiarities and tasks of Ukrainian state and non-state social protection its tasks and the factors limiting their fulfilment; clarifies the concept of social protection, welfare and well-being in order to avoid misunderstanding and contradictions in their interpretation; presents the system of Transcarpathian social services through certain activities and good practices of some major state, non-state and church institutions, draws conclusions on the situation and development tendencies.A tanulmány a kárpátaljai szociális védelem rendszerével foglalkozik; bemutatja az ukrajnai szociális védelem felépítését és jellemzi annak összetevőit; a múlt és a jelen vonatkozásában elemzi a jelenlegi gazdasági, szociálpolitikai és társadalmi helyzetet; kitér az ukrán állami és nem állami szociális védelem sajátosságaira, feladataira és az azok teljesítését korlátozó tényezőkre; tisztázza a szociális védelem, jólét és a jól-lét fogalmát az értelmezésükben tapasztalható eltérések és ellentmondások elkerülése végett; néhány jelentősebb állami, nem állami és egyházi fenntartású intézmény tevékenységének, jó gyakorlatának ismertetésével bemutatja a kárpátaljai szociális szolgáltatások rendszerét; megállapításokat fogalmaz meg a helyzettel és a fejlesztési irányokkal kapcsolatban

Similar works

Full text

University of Debrecen Electronic ArchiveProvided a free PDF (195.62 KB)

2437/293933oai:dea.lib.unideb.hu:2437/293933
Last time updated on November 19, 2020

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.