10.32862/k1.14.2.5

Koncept održivog razvoja kroz prizmu Božjeg kraljevstva

Abstract

Istražujući poveznice između dva naizgled inkompatibilna koncepta, Božjeg kraljevstva i održivog razvoja, pokušat ćemo ih promotriti paralelno, a dobivene rezultate iskoristiti tako da uvidimo mogu li se ova dva koncepta međusobno podržavati. Cilj nam je bolje razumjeti buduće perspektive koje se otvaraju pred Crkvom u suvremenom kontekstu. Dva, ovdje razmatrana koncepta nikad nisu niti trebala biti razdvojena. Iako dolaze iz različitih izvora, koriste drugačiji izričaj te izrastaju iz dva vrlo različita sociopolitička konteksta, oni se ipak bave istim univerzalno važnim pitanjima. Za oba koncepta vrijedi da se željno iščekuje njihovo ostvarenje, oba su od ključne važnosti, oba pozivaju na duboku osobnu i kolektivnu transformaciju, oba pretpostavljaju snažnu afirmaciju kreativnosti i inovativnosti, oba predmnijevaju značajan kapacitet mobiliziranja zajednica, ljudi i dobara. Preklapanja između održivog razvoja i Božjeg kraljevstva omogućavaju Crkvi da u svijetu praktično primjenjuje shalom i njeguje hesed, potičući i razvijajući duh prihvaćanja drugog, dosljedno lobirajući za socijalnu pravednost, brinući se o siromašnima i marginaliziranima te šireći ljubav i suosjećanje na Božje stvorenje u cjelini, ne ovaj put bez gubljenja svoga izvornog identiteta. U kontekstu praktične primjene načela održivog razvoja, uloga je Crkve osigurati da nitko ne bude izostavljen ili zanemaren. Crkva bi, zapravo, mogla biti najbolji dio prakse održivog razvoja, upravo svojim upornim inzistiranjem na istom skupu univerzalnih vrijednosti Božjeg kraljevstva, bez obzira na to kako se mijenjaju okolnosti

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:246053Last time updated on 11/19/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.