oaioai:repozitorij.fsb.hr:2697

Suvremeni trendovi u obradi glodanjem

Abstract

Glodanje je postupak obrade odvajanjem pri čemu se koriste alati s određenom geometrijom oštrice, a presjek odvojene čestice je promjenjiv i ovisi o parametrima obrade. Glavni parametri obrade su brzina rezanja, posmak i dubina obrade. Izvodi se na alatnim strojevima, glodalicama, pri čemu glavno gibanje, i to rotacijsko kontinuirano najčešće pripada alatu, a posmično gibanje koje je kontinuirano, proizvoljnog oblika i smjera, pripada obratku. Ovim postupkom je moguće postići obrađivati površine proizvoljnog oblika. Glodanjem se ostvaruje visoka proizvodnost strojne obrade i široka iskoristivost u serijskoj i masovnoj proizvodnji. Zahtjevi tržišta i opasnost od konkurencije tjeraju proizvođače na razvoj ovog postupka u proizvodnji u smislu korištenja suvremenih strojeva, alata i trendova. U sljedećim poglavljima biti će opisani najutjecajniji trendovi, a to su visokobrzinska obrada, tvrda obrada i suha obrada. Neupitno je da oni donose veću dobit i skraćuju vrijeme obrade, ali pri tome je potrebno osigurati i odgovarajuću opremu koja zahtijeva dodatne investicije. U zadnjem poglavlju opisan je jedan od često korištenih suvremenih postupaka obrade - okretno glodanje. Taj postupak predstavlja kombinaciju glodanja i tokarenja te je visokoproduktivan

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:repozitorij.fsb.hr:2697Last time updated on 5/14/2016

This paper was published in FAMENA Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.