oaioai:eprints.kname.edu.ua:40292

Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»)

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

Provided original full text link
oaioai:eprints.kname.edu.ua:40292Last time updated on 5/10/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.