Laboratiolääketieteellisen ammattikielen populaaristaminen: potilaan omaan käyttöön tarkoitettujen verensokerimittareiden käyttöohjeet.

This paper was published in Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.