Article thumbnail

Single mothers' parenting stress and psychological distress during the coronavirus pandemic

By Marija Pavlović

Abstract

Samohrane majke jedna su od posebno ranjivih skupina u vrijeme zdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu doživljenog roditeljskog stresa, percipirane socijalne podrške i psihičke uznemirenosti samohranih majki u vrijeme pandemije koronavirusa te njihove međusobne odnose. U istraživanju je sudjelovalo 67 samohranih majki maloljetne djece. Sociodemografski podaci, podaci o roditeljskom stresu i psihičkoj uznemirenosti, kao i oni o percipiranoj promjeni doživljenog stresa i promjeni dostupnosti socijalne podrške prikupljeni su upitničkim mjerama online putem. Rezultati pokazuju da samohrane majke u vrijeme pandemije koronavirusa u prosjeku doživljavaju visoke razine psihičke uznemirenosti te umjerene razine roditeljskog stresa. Na upitniku za ispitivanje razine psihičke uznemirenosti 41.79% sudionica ima rezultat viši od graničnog rezultata za utvrđivanje postojanja izraženih psihopatoloških smetnji, što sugerira visoku prevalenciju značajne psihičke uznemirenosti i postojanja psihopatoloških teškoća samohranih majki. Razina percipirane socijalne podrške od strane obitelji, prijatelja i posebne osobe samohranih majki statistički je značajno niža u odnosu na reprezentativan uzorak stanovnika Republike Hrvatske, no ne razlikuje se statistički značajno od komparabilne skupine samohranih majki u vrijeme prije nastupa pandemije. Više od polovine sudionica izvještava o smanjenoj dostupnosti socijalne podrške u skrbi o djetetu te roditeljstvo doživljavaju stresnijim u vrijeme pandemije koronavirusa. Dobivene rezultate moguće je primijeniti za procjenu potreba za psihološkim intervencijama i preventivnim programima namijenjenim samohranim majkama, kao i za planiranje i provedbu takvih programa.Single mothers are one of the most vulnerable populations during the coronavirus health crisis. The aim of this study was to determine the levels of perceived parenting stress, social support and psychological distress, as well as their associations, among single mothers during the coronavirus pandemic. The study included 67 single mothers of children under the age of 18. Levels of psychological distress, parenting stress and perceived social support, as well as sociodemographic data and data about the perceived changes of parenting stress and the availability of social support were collected using an online questionnaire. Results show that, on average, single mothers report high levels of psychological distress and moderate levels of parenting stress. On the psychological distress questionnaire, 41.79% of participants obtained results higher than the critical value, which indicates high prevalence of elevated psychological distress and the presence of psychopathological difficulties among single mothers during the pandemic. The level of perceived social support from family, friends and significant others was significantly lower compared to a representative sample of Croatians, but did not differ significantly from the level of social support of a comparabile group of single mothers surveyed before the pandemic. More than half of the participants reported increased level of parenting stress and decreased level of available social support in caring for their child during the pandemic, in comparison to the time prior to the pandemic. The results of this study can be applied in the assessment of needs for psychological interventions and preventive programs directed to the population of single mothers, as well as in the planning and implementation of such programs

Topics: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Ostale primijenjene psihologije., SOCIAL SCIENCES. Psychology. Other Applied Psychologies., samohrane majke, psihička uznemirenost, roditeljski stres, socijalna podrška, pandemija koronavirusa, single mothers, psychological distress, parenting stress, social support, coronavirus pandemic
Publisher: University of Zagreb. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Psychology.
Year: 2020
OAI identifier: oai:repozitorij.ffzg.unizg.hr:ffzg_2978
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.