Article thumbnail

A proposal for project-based learning in subject Visual Arts on the example of Korčula city

By Anamarija Jeričević

Abstract

U okviru ovog diplomskog rada ponuđen je prijedlog projektne nastave na primjeru grada Korčule. Predloženi projekt sastoji se od pripremne faze za rad na terenu, terenske nastave na Korčuli te završne faze predstavljanja i vrjednovanja projekta. Kao završni proizvod projekta planirana je izložba učeničkih fotografija. Kulturno-povijesnu baštinu Korčule učenici upoznaju pripremajući izlaganja istraživačkih tema Geografski smještaj i povijesne okolnosti grada Korčule; Fortifikacija i urbanizam grada Korčule, Stambena arhitektura grada Korčule, Sakralna arhitektura grada Korčule, Kiparska baština grada Korčule i Slikarska baština grada Korčule uz mentorsku podršku nastavnika. Ovakva projektna nastava omogućuje da učenici na aktivan način upotpune znanje o bogatoj korčulanskoj kulturno-povijesnoj baštini koja je nedovoljno zastupljena u srednjoškolskoj nastavi predmeta Likovna umjetnost.This diploma paper proposes project education on the example of the City of Korčula. The proposed project consists of a preparatory phase for field work on Korčula, the field classes themselves, and a final phase of project presentation and evaluation. An exhibition of student photographs is planned as the project’s final product. Students get acquainted with the cultural and historical heritage of Korčula by preparing presentations on research topics Geographical location and historical circumstances of the City of Korčula; Fortification and urbanism of the City of Korčula; Residential architecture of the City of Korčula; Religious architecture of the City of Korčula; Sculpture heritage of the City of Korčula, and Painting heritage of the City of Korčula, under their teacher’s mentorship. This kind of project education allows students to actively enhance their knowledge of the rich cultural-historical heritage of Korčula, which is insufficiently represented in the curriculum of the high school subject Visual arts

Topics: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest umjetnosti., HUMANISTIC SCIENCES. History of Art., arhitektura, kiparstvo, Korčula, Likovna umjetnost, projektna nastava, slikarstvo, urbanizam, project education, Visual arts, Korčula, urbanism, architecture, sculpture, painting
Publisher: University of Zagreb. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History of Art.
Year: 2020
OAI identifier: oai:repozitorij.ffzg.unizg.hr:ffzg_2360
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.ffzg.unizg... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.