Article thumbnail

Türkiye' deki Sciurus anamalus' un Taksonomik ve biyolojik özelliklerine katkılar (Mammalia: Rodentia)

By İrfan Albayrak and Atilla Arslan

Abstract

Bu araştırma 1997 ve 2002 yılları arasında Konya, Karaman, Kütahya ve Çorum'dan toplanan 62 Sciurus anomalus örneğine dayanmaktadır. Türün bazı ekolojik ve biyolojik özellikleri ile ilgili olarak habitat, yuva yeri, kürk rengi, baculum ve phallus'u incelendi. Bu türde kromozom sayısı (2n) 40 olarak bulundu. Sciurus anomalus'un taksonomik değerlendirmesi için örneklerin morfometrik verileri kullanıldı. Örnekler, ilgili literatürle karşılaştırılarak alttür seviyesinde tartışıldı ve örneklerimizin nominatif alttürü temsil ettiği sonucuna varıldı.This study is based on 62 Sciurus anomalus specimens obtained from Konya, Karaman, Kütahya and çorum provinces between 1997 and 2002. Some ecological and biological features of the species, including habitat, nest-sites, fur colour, baculum and phallus were investigated. In this species, the chromosome number (2n) is 40. For the taxonomical evaluation of Sciurus anomalus, morphometric data of the specimens were used. The specimens were discussed at the subspecies level, comparing to the relevant literature, and it was concluded that our specimens represent the nominate form

Topics: Biyoloji
Year: 2006
OAI identifier: oai:acikerisim.kku.edu.tr:20.500.12587/1133
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • https://app.trdizin.gov.tr/pub... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.