Article thumbnail

A business plan for new entrepreneurs

By Jana Račáková

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou podnikatelského záměru začínajícího podnikatele. Cílem práce je zpracování podnikatelského záměru pro internetový obchod poskytující poradenské služby. První část práce vychází z teoretických poznatků, které jsou čerpané z odborné literatury a jsou zde vymezeny základní pojmy, které se týkají problematiky podnikání. Náplní druhé části je aplikace teoretických poznatků z první části v praxi. Výsledkem práce je konkrétní podnikatelský plán a návrh strategie nové firmy při vstupu na trh.This bachelor thesis is focused on a business plan of a starting entrepreneur. The aim of this thesis is to prepare a business plan for an internet shop providing advisory services. The content is based on theoretical knowledge, which was gained from specialized literature and defines the basic concepts which relate to the issue of business. The content of the second part is application of the theoretical skills in practise. The aim of the bachelor thesis is a proposal of a concrete business plan and a strategy proposal of a new company while entering the market.Fakulta ekonomicko-správníStudentka přednesla téma své BP ''Podnikatelský záměr začínajícího podnikatele'', otázky dle posudku: 1.Na str. 54 studentka uvádí: ''V realistické variantě podnik počítal s prodejem více než 65 služeb, v tomto případě by roční tržby odečtené o roční náklady generovaly zisk 287 188 Kč.'' Ať studentka o tomto tvrzení více pohovoří. Studentka na otázku reagovala.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: podnikatelský záměr, podnikatelský plán, podnikatelé, internetový obchod, PEST analýza, business plan, business, enterpreneurs, internet shop, PEST analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75582
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.