Article thumbnail

Mobility of people aged from 15 to 26 under influence of state discounts

By Lukáš Kovařík

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá problematikou státních slev v dopravě pro osoby od 15 do 26 let. Práce popisuje, jaké státní slevy mohou studenti v oblasti dopravy využít a jaké jsou podmínky jejich uplatnění. Dále jsou v práci analyzovány dopady těchto slev na provozování veřejné osobní dopravy. Mimo to byl pro účely této práce vypracován dotazník, který má za úkol odhalit, zda a jak se změnilo cestování osob ve věku od 15 do 26 let po zavedení "nových" 75% slev.The diploma thesis is focused on state discounts in the public transport, for people aged 15 to 26. The thesis describes what discounts students can utilize in the field of transport and what are the conditions for their application. The impact of these discounts on the operation of public passenger transport is also analyzed in the thesis. The purpose of this thesis is also create a survey, whose task is to find out whether and how the travel of people aged 15 to 26 has changed after the introduction of "new" 75% discounts.Dopravní fakulta Jana PerneraProblematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: studenti, doprava, státní slevy, students, transport, state discounts
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/76426
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.