Article thumbnail

Packaging management in the context of green logistics in ŠKODA AUTO a.s.

By Sabina Matějková

Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na obalové hospodářství v kontextu zelené logistiky ve ŠKODA AUTO a.s. V první kapitole je teoreticky vymezena zkoumaná problematika se zaměřením na obalové hospodářství, přepravní prostředky a zelenou logistiku. Ve druhé kapitole je provedena analýza obalového hospodářství ve ŠKODA AUTO a.s. Třetí kapitola obsahuje návrh možných změn v obalovém hospodářství ve ŠKODA AUTO a.s. se zaměřením na možné použití nových materiálů, který je ve čtvrté kapitole zhodnocen a představen na modelovém příkladu přepravy.The thesis deals on packaging management in the context of green logistics in the company ŠKODA AUTO a.s. The first chapter is a theoretically defined researched issues with a focus on packaging management, means of transport and green logistics. In the second chapter is analysis of the packaging management in the company ŠKODA AUTO a.s. The third chapter contains a proposal for possible changes in packaging management in ŠKODA AUTO a.s. with a focus on the possible use of new materials, which is evaluated in the fourth chapter and presents on a model example of transport.Dopravní fakulta Jana PerneraDiplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: obalové hospodářství, přepravní prostředky, zelená logistika, ekologie, emise, packaging management, means of transport, green logistics, ecology, emissions
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75899
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.