Article thumbnail

Comparison of the status of women in Turkey and women in the Czech Republic and eventual partnership

By Kateřina Nehybová

Abstract

Diplomová práce se zabývá srovnáním (porovnáním) postavení žen v Turecku s postavením žen v Evropě (ČR) a případným partnerstvím. Práce čtenáře seznámí s problematikou kultury, náboženstvím nebo rolí ženy ve společnosti od minulosti až po současnost, s problematikou rodiny, feminismem, s rolí ženy ve společnosti pohledem studentů a s partnerstvím smíšených párů. V praktické části jsou představeny rozhovory s respondenty, jejich analýza i interpretace.The diploma thesis deals with the comparison of the position of women in Turkey and Europe (Czech Republic) and the possible partnership. The work introduces the reader to the issues of culture, religion, the role of women in society from the past to the present. The issues of family, feminism, the role of women in society through the eyes of students and partnerships of mixed couples. The practical part presents interviews with respondents, their analysis and interpretation.Fakulta filozofickáStudentka stručně seznámila komisi s teoretickou částí práce, metodologií a výsledky práce. Odpověděla na otázky vedoucího a oponenta práce. Pozornost byla zaměřena na citace a zdroje citací.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: náboženství, komparace, ženy, Turecko, Česká republika, partnerství, religion, comparison, women, Turkey, Czech Republic, partnership
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/75542
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.