Article thumbnail

Hand Hygiene of Young School Age Children

By Kateřina Pospíšilová

Abstract

Bakalářská práce se v teoretické i empirické části práce zaměřuje na problematiku hygieny rukou zaměřenou na mladší školní věk dětí. Teoretická část práce se věnuje teorii hygieny rukou, kde se zaměřuje především na problematiku mytí rukou a nemocem přenášeným rukama a dále se věnuje edukaci dětí. V části empirické se bakalářská práce zaměřuje na znalosti dětí a edukaci dětí o hygieně rukou formou edukační lekce a ověření znalostí formou pretestu před edukací a posttestu po edukaci. Dotazníky jsou zpracovány do grafů pro lepší přehlednost získaných výsledků.The bachelor thesis discusses the aspects of hand hygiene focused on young school age children. The theoretical part of this bachelor thesis depicts the theory of hand hygiene, which is particularly focused on hand washing issues and diseases transmitted by hands, and furthermore, it depicts the education of children. The empirical part of this bachelor thesis deals with the awareness and education of children concerning the hand hygiene through educational lessons and verification of the children´s knowledge in the form of pre-test before the educational lesson and post-test after the educational lesson. For comprehensibility of the gained results, the questionnaires are presented graphically.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký je rozdíl v bodovém hodnocení u bodů 9 a 8 v tabulce A? 2. Jak se Vám spolupracovalo s dětmi během edukace? 3. Proč jste si vybrala právě žáky 4 a 5 třídy? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: hygiena rukou, děti, infekční nemoci, edukace, hand hygiene, children, infectious diseases, education
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2020
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/76083
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.