10.31299/log.10.1.5

Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima

Abstract

Cilj je ovog istraživanja primijeniti hrvatsku verziju upitnika Indeks vokalnog zamora (VFI-C), radi ispitivanja i usporedbe pojave vokalnog zamora u skupini zagrebačkih djelatnika pozivnih centara (N=80) i skupini vokalnih neprofesionalaca (N=80), starijih od 18 godina. Rezultati samoprocjene u skupini vokalnih profesionalaca uspoređeni su u odnosu na demografske značajke. Statističkom analizom potvrđene su značajne razlike u prijavljenom vokalnom zamoru između vokalnih profesionalaca i neprofesionalaca, kao i utjecaj spola na neke aspekte samoprocjene vokalnog zamora u skupini vokalnih profesionalaca

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:243600Last time updated on 10/23/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.