Article thumbnail

Rizikos veiksnių įtaka kosmetologo sveikatai

By Justina Stankevič and Zita Gierasimovič

Abstract

Qualitative beauty services depend on working conditions in which emotional stress and monotony of work are frequent risk factors, which determine a decrease in the beautician’s work efficiency and cause health disorders. The aim of the investigation was to study the risk factors that have an impact on the beautician’s health. The investigation was carried out in March 2018; as many as 110 specialists, who provide beauty services, chosen at random from seven Lithuanian cities, took part in the investigation. After carrying out the investigation it turned out that the majority of research subjects gave priority to such psycho-social factors as emotional stress, responsibility for the decisions taken, the ergonomic work zone and work organisation. More than a half (30.0 %) of research subjects would agree to change their workplace, and more than one third of the research subjects feel lonely at work due to interpersonal conflicts, and 38.2 % experience emotional exhaustion; 6.36% (n=7) of the research subjects meet with accidents at work. Conclusions: due to the intensity of work half of the research subjects suffer from health disorders: they have swollen feet, feel pain behind their eyes. Due to monotonous work, long working hours, and an unsuitable workplace one third of the research subjects have backache and pain in their transverse humeral ligament. More than a half of the research subjects assess regular rest breaks in the positive.Kokybiškos grožio paslaugos priklauso nuo darbo sąlygų, kai emocinė įtampa, darbo monotoniškumas yra dažni rizikos veiksniai, kurie lemia kosmetologo darbingumo mažėjimą ir sveikatos sutrikimus. Tyrimo tikslas – ištirti rizikos veiksnius, darančius įtaką kosmetologo sveikatai. Tyrimas atliktas 2018 m. kovą–balandį. Jame dalyvavo 110 grožio paslaugas teikiančių specialistų iš septynių atsitiktiniu būdu pasirinktų Lietuvos miestų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma tiriamųjų pirmenybę teikia psichosocialiniams veiksniams: emocinei įtampai, atsakomybei už priimtus sprendimus, ergonominei darbo vietai, darbo organizavimui. Trečdalis (30,0 proc.) tiriamųjų sutiktų keisti darbo vietą, o daugiau nei trečdalis tiriamųjų dėl tarpasmeninių konfliktų darbe jaučiasi vieniši, 38,2 proc. tiriamųjų patiria emocinį išsekimą. Nelaimingą atsitikimą darbe patyrė 6,36 proc. (n = 7) tiriamųjų. Išvados. Pusė tiriamųjų dėl darbo intensyvumo jaučia sveikatos sutrikimus: dažniau tinsta kojos, skauda akis, galvą. Monotoniškas darbas, ilga darbo dienos trukmė, ergonomiškai netinkamai pritaikyta darbo vieta trečdaliui tiriamųjų sukelia nugaros ir pečių lanko juostos skausmus. Pusė tiriamųjų vieną ir daugiau kartų per metus kreipiasi pagalbos į sveikatosspecialistus. Daugiau nei pusė tiriamųjų teigiamai vertina reguliarias poilsio pertraukėles ir galimybę prisiimti atsako ybę už atliktus darbus

Topics: beautician, ergonomic workplace, stress, prevention, grožio specialistas, ergonominė darbo vieta, stresas, prevencija
Publisher: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras / Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists
Year: 2020
OAI identifier: oai:ojs.www4063.vu.lt:article/20221

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.