Article thumbnail

Дети трудовых мигрантов: физическое и психосоциальное здоровье

By Galina Gorbunov

Abstract

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae TestemiţanuRepublica Moldova se afl ă în topul țărilor afectate de procesele migraționale. În migrația provizorie în scop de muncă sunt antrenate circa 25% din populația economic activă a țării. Conform datelor MSMPS pentru anul 2017, numărul total de copii rămași fără îngrijire părintească în urma migrației a constituit 36.114, iar la începutul anului 2019 au fost înregistrați 37.866 de copii cu părinți plecați la muncă. Scopul studiului a fost aprecierea calității vieții (CV) copiilor marcați de migrația parentală de muncă în diferite aspecte ale vieții: funcționarea fi zică (FF), funcționarea emoțională (FE), funcționarea socială (FS), funcționarea școlară (FȘ). În studiu au participat 150 de copii din Republica Moldova de diferite vârste (5-7, 8-12, 13-18 ani), din ei 75 cu părinții migrați la muncă și părinții rămași în țară/tutorii, 75 de copii și părinți fără experiența migrației de muncă. Drept instrument de cercetare a servit chestionarul Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™4.0). În cadrul cercetărilor s-a evidențiat CV copiilor cu nivel înalt al punctajului – de la 100 la 91, moderat – de la 90 la 81, mic – de la 80 la 71, foarte mic – mai puțin de 70 puncte. Rezultatele cercetării au demonstrat că copiii cu părinți migrați la muncă, în toate categoriile de vârstă, în toate aspectele studiate posedau un nivel foarte scăzut al CV (<70 puncte). Rezultatele obținute demonstrează convingător că copiii cu părinți migrați, comparativ cu semenii din familiile fără asemenea experiență, prezentau clar indici scăzuți pe toate scorurile și pe caracteristica integrală a CV. Th e Republic of Moldova is today one of the countries which is considerably aff ected by migration. Almost 25% of the economically active population of the country is involved in temporary labor migration. According to the data off ered by the Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic of Moldova, at the beginning of 2019, the total number of children aff ected by parental labor migration was 37.866. In order to defi ne the quality of life (QL) of migrants’ children, there were researched diff erent aspects of their lives, such as physical functioning (FF), emotional functioning (EF), social functioning (SF) and school functioning (SF). Th e given research involved 150 children from Moldova. Th ey were of diff erent age groups (5-7, 8-12, 13-18), from whom 75 children were of the labor migrants and their parents/tutors who remain in the country and 75 children of the labor migrants without labor migration experience. As the instrument for given research there was used the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™4.0) questionnaire. In the course of the research there was emphasized the quality of life of children of the highest level with the score from 100 to 91, the middle level from 90 to 81, the low level from 80 to 71 and the lowest level less than 70 points. According to the results of the investigation it was established that the migrants’ children of various age groups, from all the examined aspects had a very low level of QL (less than 70 points). Th e presented results perform a very convincing fact that labor migrants’ children in comparison to their peers from the families without labor migration experience had a considerably low index on all the scales and on integral characteristics of quality of life. Республика Молдова находится в топе стран подверженных миграционным процессам. Более 25% экономически активных жителей страны находятся в трудовой миграции. Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в Республике Молдова в 2017 году числилось 36.114 детей мигрантов, а на начало 2019 года были зарегистрированы 37.866 детей с родителями, находящимися в трудовой миграции. Целью данной работы было определение качества жизни (КЖ) детей трудовых мигрантов в разных аспектах их жизни: физическое функционирование (ФФ); эмоциональное функционирование (ЭФ); социальное функционирование (СФ); школьное/ролевое функционирование (ШФ). В исследовании участвовали 150 детей Республики Молдова, разных возрастных групп (5-7, 8-12, 13-18 лет), из них 75 детей трудовых мигрантов и их оставшиеся в стране родители/опекуны и 75 детей и их родители без опыта трудовой миграции. Инструментом исследования был опросник Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™4.0). В ходе исследования выделяли КЖ детей при высоком уровне баллов – от 100 до 91, при среднем – от 90 до 81, низком – от 80 до 71 и очень низком – менее 70 баллов. По результатам исследования установлено, что дети мигрантов всех возрастных групп, во всех изучаемых аспектах имели очень низкий уровень КЖ (менее 70 баллов). Представленные результаты являются убедительным фактом того, что дети трудовых мигрантов по сравнению с их сверстниками из семей без опыта трудовой миграции имели достоверно низкие показатели по всем шкалам и интегральной характеристики качества жизни

Topics: health-related quality of life, clinical practice, pediatrics, children, healthcare services, CZU: 613.95+316.6+331.556.4, Child, Human Migration, Child Health Services, Moldova, Mental Health, Child Health, Quality of Life, Quality of Health Care
Publisher: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Year: 2020
OAI identifier: oai:repository.usmf.md:20.500.12710/9083
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.