Article thumbnail

Vaiko prenatalinio vystymosi veiksniai

By Danguolė Beresnevičienė

Abstract

[full article and abstract in Lithuanian; abstract in English] The article deals with the problem of the influences on prenatal development. After the analysis of the scientific literature, the author concludes, that the largest effects on the prenatal development are doing the following biological and psychophysical factors: maternal age, maternal nutrition, state of health and teratogens acting through males as well as through the females: tobacco, alcohol and drug using. In spite of the biological and psychophysical agents, psychological factors are able to improve or to hamper the psychophysical prenatal development. So the author is suggesting the parents to improve prenatal development through their positive attitude to the pregnancy: to stop to use alcohol, tobacco before the conception, to improve maternal nutrition, to avoid anxiety and to create positive, safe emotional climate in the family.[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba] Straipnyje tyrinėjama vaiko prenatalinio vystymosi veiksnių problema. Analizuodama mokslinę literatūrą autorė prieina prie išvados, jog vaisiaus psichofiziologiniam vystymuisi didžiausią įtaką daro biologiniai ir psichofiziniai veiksniai: motinos amžius, mityba, priežiūra, sveikatos būklė, žalingi įpročiai (rūkymas, alkoholio vartojimas), tėvo amžius, sveikatos būklė, rūkymas, alkoholio vartojimas. Nors prenatalinį vaiko vystymąsi nemažai lemia biologiniai veiksniai, paveldimumas, tačiau psichologiniai veiksniai gali sušvelninti arba paaštrinti jų poveikį. Jei tėvų pažiūra į nėštumą bus pozityvi ir jei jie bus psichologiškai pasiruošę priimti naują narį į savo šeimą, jie galės sudaryti geresnes sąlygas vaiko vystymuisi keisdami savo elgesį: jei prieš apvaisinimą nebegers alkoholio, nerūkys, tinkamai maitinsis, kurs geranorišką, nerimą mažinantį bei pozityvias emocijas skatinantį psichologinį klimatą savo šeimoje

Topics: prenatal development, biological factors, psychophysical factors, parents, prenatalinis vystymasis, biologiniai veiksniai, psichofiziniai veiksniai, tėvai
Publisher: 'Vilnius University Press'
Year: 1999
DOI identifier: 10.15388/ActPaed.1999.06.9453
OAI identifier: oai:ojs.www4063.vu.lt:article/9453

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.