Die verbrokkelende wêreld in die prosakuns van John Miles

Abstract

Die meeste literêre kritici is dit eens dat John Miles met sy debuutbundel kort-kortverhale, Liefs nie op straat nie (1970) , en sy daaropvolgende roman, Okker bestel twee toebvoodjies (1973), iets nuut tot die Afrikaanse prosakuns toegevoeg het. Nuut dan in die sin dat sy dirékte betrokkenheid by en uitdieping van die "angs van menswees" in hierdie huidige bestek van geweld doelbewus wegbeweeg van die estetiek van 'n romankuns wat slegs in beperk te kring geldigheid het

Similar works

This paper was published in Koers (E-Journal).

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.