Устав церковний Єрусалимський: кодикологічне дослідження рукописних списків XVІІ ст. із колекції Інституту рукопису НБУВ

Abstract

Досліджено дванадцять кириличних списків Уставу церковного Єрусалимського XVII ст. із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлено загальні кодикологічні характе- ристики рукописних кодексів. Акцентовано на комплексних внутрішніх і зовнішніх параметрах книг. Детальне кодикологічне дослідження Уставів передбачає вивчення формул зшитків та аркушів, кількості аркушів, матеріалу письма, особливостей організації сторінки й тексту, письма, елементів оздоблення, дослідження оправ і стану збереженості рукописів

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.