Методика розробки туристичних маршрутів з активним способом пересування

Abstract

Одним з найбільш динамічно розвиваючих напрямків світового туризму, що набуває більше послідовників виступає активний туризм. Аналіз туристських маршрутів дозволяє виявляти пріоритетні території для розвитку туризму з активним способом пересування, інтегрувати туристські ресурси регіону в загальноукраїнський туристський ринок

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.