Article thumbnail

Spelare som dirigent : Interaktiv datorspelsmusik genom att tillämpa ett system för expressivt musikframträdande

By Magnus Lundh Haaland

Abstract

Music is commonly applied in art and entertainment to enhance the emotional experience. In video-games and other non-linear mediums this task must be achieved dynamically at run-time, as the timeline of events is unknown in advance. Different techniques have been developed to solve this issue, but most commercial applications still rely on pre-rendered audio. In this study, I investigate using a Computer System for Expressive Music Performance (CSEMP) to dynamically shape a computer performance of a pre-composed track to a small platforming game. A prototype environment utilising the KTH Rule System was built and evaluated through semistructured interviews and observations with 7 participants. The results suggest that changes in the musical performance can successfully reflect smaller changes in the experience such as character movement, and are less effective for sound effects or more dramatic changes, such as when the player is engaging in combat or when the player loses. All participants preferred the interactive soundtrack over a non-interactive version of the same soundtrack.Musik används ofta som ett komplement i konst och underhållning för att förstärka den känslomässiga upplevelse. I datorspel och andra icke-linjära medier måste musiken ta på sig denna rollen dynamiskt, eftersom det inte går att veta hur händelserna kommer utfalla sig i förväg. För att lösa detta problem har det utvecklats olika tekniker, men dom flesta är fortfarande baserade på digitala inspelningar. I denna studie utforskar jag användningen av ett "Computer Systen for Expressive Musig Performance" (CSEMP) för att dynamiskt forma datorns framträdande av en lineär komposition till ett enkelt plattformsspel. En prototyp baserat på systemet "KTH Rule System" utvecklades och utvärderades genom semistrukturerade intervjuer och observationer med 7 deltagare. Resultaten visar att förändringar i uppspelningen lyckades spegla mindre förändringar i spelet, såsom hur en spelkaraktär rör sig, och var mindre effekt som ljudeffekter och för större förändringar, såsom när spelaren är i fara eller spelet är över. Alla deltagare föredrog det interaktiva ljudspåret över en icke-interaktiv version i det samma ljudspåret

Topics: interactive music, adaptive music, expressive performance systems, CSEMP, video game music, Media and Communication Technology, Medieteknik
Publisher: KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Year: 2020
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-281324
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles