Restoration and Addition - Library

Abstract

Řešeným objektem je stávající pozdně klasicistní dům s přičleněnou novostavbou. Pozemek se nachází v Tuchoměřicích. Stávající dům je dvoupodlažní a plní funkci kavárny. Novostavba na něj navazuje knihovnou ve dvou patrech a patrem mezonetovým.The project is about reconstruction of classicistic building and a new addition. The site is located in Tuchoměřice. The classicistic building is two storey and there is cafe in it. In the new building is library with two story and loft

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oaioai:dspace.cvut.cz:104...Last time updated on 9/20/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.