Article thumbnail

Lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık (Mediator) rolü

By Zeynep Özgüner

Abstract

Lojistik faaliyetlerinin yalnızca taşımacılık hizmetinden ibaret olmadığının işletmeler tarafından anlaşılmaya başlanması, lojistiğin kendisinin de yapısal anlamda değişmesine imkân sağlamıştır. İşletmelerde yapılmakta olan lojistik faaliyetlerden beklenen yararın sağlanabilmesi, lojistik faaliyetlerin başarısında rol oynayan değişkenlere bağlı olmaktadır. Dolayısıyla çalışmada, işletmelerdeki lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin lojistik performansa ve işletme performansına etkisini tespit etmek, bu değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık etkisi olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma TRC1 Bölgesi'nde bulunan OSB'lerde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yapılmıştır. 298 orta ve üst düzey yöneticiden toplanan veriler SPSS ve AMOS paket programlarıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenler ile lojistik performans ve işletme performansı arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş, lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansı üzerinde, lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin lojistik performans üzerinde, ayrıca lojistik faaliyetlerin süreçsel etkinliğinde rol oynayan değişkenlerin işletme performansına etkisinde lojistik performansın aracılık (mediator) etkisinin olduğu bulgularına ulaşılmıştır

Topics: lojistik, lojistik faaliyetler, süreçsel etkinlik, aracılık (mediator) etkisi, lojistik performans
Publisher: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Year: 2017
OAI identifier: oai:openaccess.hku.edu.tr:20.500.11782/2078
Provided by: DSpace@HKU
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.