Sociokulturni razvoj: varijacija ili transformacija?

Abstract

U radu se raspravlja o odnosu između Darwinove paradigme varijacije i Spencerove paradigme transformacije s obzirom na procese sociokulturnog razvoja. Napose se analiziraju udjeli tih paradigma u hladnoratovskom razdoblju i nakon pada “željezne zavjese. Danas su u igri dvije strategije razvoja: slobodno tržište, kao dominantna, i održivi razvitak, kao subalterna strategija. Analizirajući polazišta dvaju projekata održivog razvitka u Hrvatskoj, projekt Strategije kulturnog razvitka i (tekući) projekt Titius, autor ukazuje na isprepletenost paradigma varijacije i transformacije. Na osnovi toga dolazi do općenitijeg zaključka da je ravnoteža između suprotstavljenih interesa rasta i interesa održavanja prirodnog i izgrađenog miljea, ili “ubrzanog vremenaˮ poslovnog svijeta i “sporog vremena" lokalnih zajednica, ključan način primjene obiju paradigma (evolucije) u cilju izgradnje održivog razvitka kao dinamičnog i holističkog koncepta razvoja

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:149587Last time updated on 5/9/2016View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.