Article thumbnail

Practycke Van Den Spaenschen Raedt : Dat is: Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt van den Coningh van Spangjen, in hare deelen ofte alreede in 't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in 't werck ghestelt wordt. Waer inne verscheyden swaricheden onder dese Kerckelijcke ende Politijcke beroerten, voorghevallen, levendich ende kortelijck worden voor ooghen ghestelt. Tot waerschouwinghe van alle Vrije, Vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die in de regieringe zijn

By François van Aerssen

Abstract

Signaturformel: A-G4 (G4 Errata).Tiele: "Dit hatelijke paskwil op de regering wordt even als het "Nootwendigh Discours" aan Aerssens toegeschreven. Titelprent de hollandse tuin, waarin drie regeringspersonen, die van de Spanjaard, buiten de tuin staande, een olijftak aannemen".Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2618Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Ghedruckt uyt kracht vande Privilegien der Vrije Nederlanders. Anno 1618.Verfasser François van Aerssen? (Van Doorninck)In FrakturGK 2.802Knuttel 2618Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 1452STCN 86112716

Publisher: Univ.- und Landesbibliothek
Year: 1618
OAI identifier: oai:digital.ulb.uni-muenster.de:6643226
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://nbn-resolving.de/urn:n... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles