Article thumbnail

Voda u drvu

By Toni Janeš

Abstract

U ovom radu obrađuje se tema vode u drvu kao neizbježno svojstvo, kako u obrađenom, tako i u neobrađenom drvu. Voda ima jako veliku ulogu u cjelokupnoj preradi drva, od istovara trupaca na stovarištu pa sve do gotovih proizvoda, tj. namještaja. Redovito se prati sadržaj vode u drvu te se sukladno time kontrolirano suši ili navlažuje. Kao dokaz velikog utjecaja vode na drvo, ono je podložno bubrenju i utezanju, odnosno promjenama dimenzija uslijed promjene vlažnosti zraka ili direktnim kontaktom vode i drva. Drvo je prirodan, anizotropan, nehomogen i higroskopan materijal zbog čega se izrazito prate njegova anatomska kemijska, fizička i mehanička svojstva. Drvo se po svojstvima razlikuje u tri smjera: longitudinalni, tangentni i radijalni. Time će higroskopnost u sva tri smjera biti različita te će se bubrenje i utezanje razlikovati, ovisno o smjeru. Za komercijalnu upotrebu, neophodno je da se drvo prosuši do određenog sadržaja vode, jer se time sprječava truljenje drva (uzrokovano gljivama truležnicama) i povećava prirodni vijek trajanja drva. Uz to, treba napomenuti kako utjecaj sadržaja vode u drvu ima značajan utjecaj na njegova fizička i mehanička svojstva te se tome daje veliki značaj u drvnoj industriji

Topics: sadržaj vode u drvu, higroskopnost, svojstva drva, BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Drvna tehnologija. Drvni materijali., BIOTECHNICAL SCIENCES. Wood Technology. Wood Materials.
Publisher: University of Zagreb. Faculty of Forestry. Department for Wood Science.
Year: 2020
OAI identifier: oai:repozitorij.unizg.hr:sumfak_1903
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.unizg.hr/i... (external link)
  • https://repozitorij.unizg.hr/i... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles